Svantevit XX:2 (1999):

forfatter titel sider
Jensen, Peter Alberg Dostojevskijs fiktionalitet - og sprogets 7-30
Arnfast, Juni Söderberg Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen 31-55
Bruun, Kirsten Verden set fra Pusjkingaden 9, Ivanovo, marts 1985 57-78
Jepsen, Harald Hartvig Kampen om historien i Ukraine 79-88
Larsen, Inge Marie Forklædt eller ej? Danske købmænd og sibirisk smør på det engelske marked omkring år 1900 89-111
Lund, Karl-Henrik Diatese og tempus i russisk interaktiv vs. narrativ diskurs 113-125
Thau-Knudsen, Erik Grammatikalisering af balkansprogenes futurumudtryk. Et overblik 127-141