Svantevit II:1 (1976):

 
forfatter titel sider
Petterson, Thore Indefinite pronominer i russisk og ækvivalente konstruktioner i dansk 5-14
Barjamovic, Miro Der Satz in der Prosa Krlezas. Versuch einer syntaktisch-stilistischen Analyse 15-40
Krag, Helen Liesl Zu einigen erkenntnistheoretischen Implikationen jüngster sprachtheoretischer Forschung in der Sowjetunion 41-50
Brojde, A.M. Kruzok Belinskogo (1840-1846) 51-64
Hjort, Anne og Elisabet Lange Sovjetcensuren og Babij Jar 65-71
Skov-Larsen, Jens Opstilling af formaliserede oversættelsesregelsystemer: en grundkomponent i oversættelsesanalyse og kontrastiv sproganalyse (1. del) 73-95
Kjetsaa, Geir Plagiatanklagen mot Solochov vil den rakne? 97-104
Kan, A.S. Hans Bagger: Ruslands alliancepolitik efter freden i Nystad. Kbh. 1974 107-112
Andersen, Henning Erik Bach Nielsen: Russisk Grundgrammatik. Kbh. 1976 113-116
Vesterholt, Ole Kjeld Bjørnager Jensen og Helle Dalgaard: Portræt af et tiår. Sovjetprosa 1965-1975. Kbh. 1975 116-118
Jensen, Kjeld Bjørnager Kenneth H. Ober: Peter Emanuel Hansen and the Popularization of Scandinavian Literature in Russia 1888-1917. PhD dissertation from University of Illinois 1974. Urbana-Champaign 1974 119-121