Sprog: russisk

forfatter titel nummer og sider
Adrian, Erik Gymnasielærernes kritik af undervisningen i russisk ved de danske universiteter I:1, s. 71-74
Ambrosiani, Per Remarks on the structure of written Russian XIX:1, s. 5-23
Andersen, Henning Erik Bach Nielsen: Russisk Grundgrammatik. Kbh. 1976 II:1, s. 113-116
Bendsen, Lisa Birgitte Hertz, Hanne Leervad, Henrik Lærkes, Henrik Møller, Peter Schousboe: Møde i Sankt Petersborg. Læsebog og øvebog. Gyldendal 1999 XXI:1, s. 117-119
Bjervig, Nils Tempus i dansk og russisk. Et bidrag til en kontrastiv analyse II:2, s. 33-50
Bjørn, Britta Det russiske gerundiums semantiske indhold og dets danske oversættelsesækvivalenter V:1-2, s. 167-175
Bjørn, Britta Ordstilling på russisk X:1-2, s. 189-195
Bohlbro, Gertrud Bryzgunovas teori om russisk sætningsintonation VIII:1, s. 43-60
Brandt, Gunnar Jørgen og Valentina Harrit: Russisk-dansk ordbog. Kbh. 1980 VII:1, s. 102-105
Christensen, Annie J. Kroman og S.O. Mogensen: De russiske verber. Kbh. 1977 IV:1, s. 93-94
Christensen, Annie Nogle tanker om begrebet indirekte tale. “On ponjal, cto ona lgala” X:1-2, s. 197-206
Christensen, Annie VAR koppen slået i stykker eller BLEV den slået i stykker? Nogle tanker i anledning af Karl-Henrik Lunds artikel “Diatese og tempus i russisk interaktiv vs. narrativ diskurs” i Svantevit XX:2 XXI:1, s. 103-105
Djusen, E.I. Spisok naucnych trudov Iosifa Pavlovica Mucnika V:1-2, s. 29-32
Durst-Andersen, Per Christian Hougaard: Dansk over for russisk. En kontrastiv analyse med særlig henblik på verbet. Københavns Universitets Slaviske Institut. Rapporter 4. Kbh. 1983 X:1-2, s. 209-212
Durst-Andersen, Per De russiske bevægelsesverbers leksikalske og grammatiske struktur XIX:1, s. 25-48
Fabricius-Bjerre, Rikke og Erik Bach Nielsen Anvendelsen af den suggestopædiske metode i gymnasiets russiskundervisning XII:1, s. 28-32
Hansen, Helge Lund Erik Fält: Trojka 1-2. (Dansk bearbejdelse ved Nicki Næsted og Benedicte Scott). Kbh. 1980 VII:1, s. 99-102
Hertz, Birgitte / Leervad, Hanne / Lærkes, Henrik / Møller, Henrik / Schousboe, Peter Møde i Petersborg - et nyt dansk begyndersystem til russisk XXI:2, s. 79-93
Heuer, Torben Tekstlæsning i russisk i gymnasiet. (På grundlag af pensaopgivelse 1978) IV:1, s. 81-85
Heuer, Torben 4 russiske tekster. Århus 1981 VIII:1, s. 97-100
Holste, Alice Lykke Ækvivalens i juridisk sprog med udgangspunkt i dansk og russisk XVIII:1-2, s. 5-16
Jansen, Lotte Hvem gjorde hvad hvornår? XVII:1, s. 61-77
Jansen, Lotte Tekststrukturer i russisk og dansk XX:1, s. 5-21
Jensen, Malene Rise Det russiske håndtryk. En gestusanalyse XIX:2, s. 33-47
Jönsson, Gösta Mnimye padezi v russkom jazyke. K voprosu ob identifikacii neskol’kich imennych form V:1-2, s. 99-104
Karlsson, Birgir Konstatacija? Ocenka? En bemærkning til Hans Chr. Sørensen, Strukturen i russisk, København 1973 I:1, s. 90-92
Korsby, Peter Reumert “Kategorija sostojanija” og prædikatsord. En studie i russisk TG-grammatik V:1-2, s. 61-73
Krag, Helen L. og Thore Petterson Hans Chr. Sørensen: Strukturen i russisk 1-2. Kbh. 1973 I:1, s. 80-90
Krag, Helen Liesl Zu einigen erkenntnistheoretischen Implikationen jüngster sprachtheoretischer Forschung in der Sowjetunion II:1, s. 41-50
Krag, Helen Liesl K 60-letiju Velikoj Oktjabr’skoj Socijalisticeskoj Revoljucii. Voprosy jazykoznanija 5, 1977 III:2, s. 65-71
Krag, Helen Liesl N.J. Marr og Marrismen. Legende eller virkelighed V:1-2, s. 147-158
Krag, Helen Liesl Russiskundervisningen efter skolereformen X:1-2, s. 105-126
Kristensen, Anni i Svetlana Suvalova Razgranicenie vremennych sojuzov: “do togo kak”, “pered tem kak”, “prezde cem” XVIII:1-2, s. 57-70
Kristensen, Anni i Svetlana Suvalova Celovek v ego otnosenii k “svoemu” i “cuzomu” (na materiale russkich poslovic v sopostavlenii s datskimi) XX:1, s. 75-85
Lund, Karl-Henrik Om den såkaldte “passivt-kvalitative betydning” XX:1, s. 23-36
Lund, Karl-Henrik Ordbog over kognitive termer XX:1, s. 105-108
Lund, Karl-Henrik Diatese og tempus i russisk interaktiv vs. narrativ diskurs XX:2, s. 113-125
Lund, Karl-Henrik Eller måske VAR koppen BLEVET slået i stykker? Replik til Annie Christensen XXI:1, s. 106-109
Lærkes, Henrik J. Kroman og S.O. Mogensen: De russiske verber. Kbh. 1978 IV:1, s. 94-97
Lønstrup, Brita Leksikalske restriktioner for pronominets distribution i russisk I:1, s. 13-20
Lønstrup, Brita Russiske bevægelsesverber V:1-2, s. 177-181
Madsen, Lars Hjælp til oversættelse (subjekt og prædikativ) IX:2, s. 81-86
Mel’cuk, I.A. O padeze suscestvitel’nogo v russkoj konstrukcii tipa “idti v soldaty” V:1-2, s. 5-28
Mikkelsen, Hans Kristian Om at udtrykke underordning uden at anvende konjunktion VII:2, s. 21-41
Mikkelsen, Hans Kristian Aspektdefinitionstyper X:1-2, s. 51-60
Mikkelsen, Hans Kristian Associationsgrammatik og associationssemantik XVII:1, s. 79-95
Mogensen, S.O. J. Kroman, S.O. Mogensen: De russiske Verber. Akademisk Forlag. Kbh. 1978 IV:1, s. 87-91
Mørk, Henning Talords forbindelsesmuligheder i russisk VI:2, s. 81-89
Nielsen, Erik Bach L.P. Poulsen-Hansen: Ord for ord. Lydændringer og orddannelse i russisk. Kbh. 1975 I:2, s. 102-103
Nielsen, Jan Ne nado + perfektiv infinitiv XVII:2, s. 45-60
Nielsen, Joel Nordborg Interjektioner i russisk I:2, s. 17-33
Nielsen, Joel Nordborg Modus i russisk. En karakteristik af kategoriens hovedbetydning V:1-2, s. 49-60
Nørgård-Sørensen, Jens Kasusoppositionerne akkusativ/genitiv og nominativ/genitiv og deres rolle i den formelle bestemthedsmarkering på russisk IX:2, s. 5-31
Nørgård-Sørensen, Jens Jørgen og Valentina Harrit: Russisk-dansk ordbog, 2. udgave. København 1985 XII:1, s. 13-18 (tillæg)
Nørgård-Sørensen, Jens Russisk grammatik - et projekt under Statens Humanistiske Forskningsråd XVII:1, s. 97-98
Olesen, Gunnar Frost Nominalhypotagmets normale ordstilling - og nogle normale afvigelser I:1, s. 1-12
Olesen, Gunnar Frost Dag Svedstedt: Position of Objective Personal Pronouns: A Study of Word Order in Modern Russian. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies. Dissertation. Stockholm 1976 II:2, s. 100-103
Olesen, Gunnar Frost Om ledstilling i russiske interrogative sætninger med interrogativt pronomen III:2, s. 39-56
Olesen, Gunnar Frost Om anvendelse eller ikke-anvendelse af passivsætninger i russisk IV:2, s. 69-79
Oschlies, Wolf “Dzinsy firmy s lejblom…” VII:2, s. 43-48
Pape, Carsten On Derivational Motivation I:2, s. 5-16
Pete, I. Upotreblenija polnych i kratkich form prilagatel’nych v funkcii skazuemogo v russkom jazyke V:1-2, s. 159-165
Petterson, Thore Indefinite pronominer i russisk og ækvivalente konstruktioner i dansk II:1, s. 5-14
Petterson, Thore Word Order and Word Position. A Study of Phrasal Accents and the Principles of Linearization of Morphemes in Russian VI:1, s. 13-29
Poulsen, Helge Erik Bach Nielsen, Russisk grundgrammatik II:2, s. 71-75
Reinton, Jens Evang The Rendering of English Words (Common Nouns) in Russian 1905-1975 III:1, s. 55-82
Rinnan, Gyda Dahm S.S. Lunden: Russenorsk revisited. Oslo 1978 V:1-2, s. 192-194
Rue, Peter Lis Andersen: Om oversættelse. Oversættelsesteori med udgangspunkt i semantisk linguistik og matematisk logik. Århus 1982 IX:2, s. 93-97
Skov-Larsen, Jens Opstilling af formaliserede oversættelsesregelsystemer: en grundkomponent i oversættelsesanalyse og kontrastiv sproganalyse (1. del) II:1, s. 73-95
Skov-Larsen, Jens Opstilling af formaliserede oversættelsesregelsystemer: en grundkomponent i oversættelsesanalyse og kontrastiv sproganalyse (2. del) II:2, s. 51-64
Smith, Viktor Leksikalske enheders egenbetydning XVIII:1-2, s. 17-39
Stiegler, Lis Sociolingvistik i Sovjetunionen VII:2, s. 5-20
Surland, Stig Dr. Kure: Russisk-dansk Ordbog. Reprint. Århus 1976 III:1, s. 111-112