Svantevit IX:2 (1984):

 
forfatter titel sider
Nørgård-Sørensen, Jens Kasusoppositionerne akkusativ/genitiv og nominativ/genitiv og deres rolle i den formelle bestemthedsmarkering på russisk 5-31
Junggren, Anna “Blagovescenie” A. Bloka: Videnie poeta i Freska Dzannikola Manni 33-48
Hansen, Jan Helten i Vasilij Suksins kortprosa 49-69
Skak, Mette Nye tendenser i Sovjetunionens indokinapolitik 71-80
Madsen, Lars Hjælp til oversættelse (subjekt og prædikativ) 81-86
Gustavsson, Sven Per Jacobsen, Helen L. Krag m.fl. (red.): The Slavic Verb. An Anthology Presented to Hans Christian Sørensen, 16th December 1981. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Studier 9. Kbh. 1981 87-93
Rue, Peter Lis Andersen: Om oversættelse. Oversættelsesteori med udgangspunkt i semantisk linguistik og matematisk logik. Århus 1982 93-97
Terkelsen, Svend Peter Ravn: Polsk bibliografi 1985-1980. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur om Polen samt oversat udenlandsk faglitteratur om polen fra 1850-1980. Kbh. 1982 98
Villadsen, Preben Sven Linnér: Dostoevskij. Helgonbild och livsmystik. Stockholm 1982 99-104
Rasmussen, Knud Jens-Jørgen Jensen og Märta-Lisa Magnusson (red.): Sibiriske perspektiver. Esbjerg 1983 104-108
Swiderski, Bronislaw To bøger om Solidaritets gåde. 
[1] Ole Nørgaard: Polens krise. Et udviklingsperspektiv. Esbjerg 1982; 
[2] Ole Nørgaard (red.): Polens krise. Økonomiske og internationale aspekter. Esbjerg 1982
108-111