Svantevit IX:1 (1983, "Biografi og værk"):

 
forfatter titel sider
Björling, Fiona Jurij Trifonovís Dom na nabereznoj: Fiction or Autobiography 9-30
Gil, Steinar Et minnesmerke i ord og tall. Nikolaj Gumilev i Anna Achmatovas dikt 31-44
Hildebrand, Olle Litterärt krismöte. Offentlighet och konstnärsmyt i Lermontovs dikt Journalisten, läsaren och författaren (Zurnalist, citatelí i pisatelí) 45-56
Kleberg, Lars Poet i en ärelös tid. Om Jurij Lotmans Puskin-biografi 57-61
Lundberg, Bengt A. Biografi och tolkning i några dikter av Osip Mandelístam 63-82
Mukarovsky, Jan Från diktare til diktverk 83-91
Slavickova, Miloslava Jan Mukarovsky om diktarens liv och verk 93-107
Pesonen, Pekka Biografi som kontext i Andrej Belyjs Peterburg. Några teoretiska frågeställningar 109-115
Szulc-Modig, Malgorzata Biografin i polsk litteraturvetenskap 117-124
Steffensen, Eigil Interesse og relevans. Om det biografiske hos Gogolí, Cechov og Babelí 125-137