Historie: russisk, sovjetisk og postsovjetisk

forfatter titel nummer og sider
Brunse, Niels Kronstadtoprøret 1912 i den vestlige historieskrivning I:2, s. 80-98
Bruun, Kirsten Mennesket og historien [interview med Aron Gurevic] XIX:1, s. 87-104
Bruun, Kirsten Verden set fra Pusjkingaden 9, Ivanovo, marts 1985 XX:2, s. 57-78
Christensen, Svend Aage Moskvastatens udenrigspolitik 1634-1654 I:1, s. 21-33
Christensen, Svend Aage Hilda R. Ellis Davidson: The Viking Road to Byzantium. London 1976 II:2, s. 95-99
Christensen, Svend Aage Ruslandsbilledet i Axel Gyldenstjernes dagbog fra rejsen til Moskva 1602-1603 XVI:1, s. 34-40
Gerner, K. Problemer i Ruslands og Sovjetunionens historie. Århus 1979.
[1] 1. Niels Erik Rosenfeldt (red.): Sovjetunionens historie 1917-1970;
[2] 2. Hans Bagger: Peter den Stores reformer;
[3] 3: Svend Aage Christensen: Ruslands historie i det 17. århundrede]
VII:1, s. 108-114
Gesang, Hanne Odyssé i de russiske arkiver XVII:1, s. 45-60
Halicz, Emanuel Dansk-russiske relationer i Napoleonstiden XVI:1, s. 41-53
Jensen, Bent Michal Mirski: The Mixed Economy of NEP and its Lot. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Studier 10. Kbh. 1985 X:1-2, s. 212-216
Jensen, Bent Det russiske spørgsmål XVI:1, s. 72-83
Jensen, Michael Rusland i “Politiken” og “Nationaltidende” 1894-1905 XVI:1, s. 54-71
Kan, A.S. Hans Bagger: Ruslands alliancepolitik efter freden i Nystad. Kbh. 1974 II:1, s. 107-112
Larsen, Inge Marie Forklædt eller ej? Danske købmænd og sibirisk smør på det engelske marked omkring år 1900 XX:2, s. 89-111
Lind, John Nordkalotten. Fra Alminding til statsterritorier. Konflikter og forvirring omkring grænserne ved Ishavet i 1500-tallet XVI:1, s. 23-33
Mailand-Hansen, Christian Nils Åke Nilsson (red.): Art, Society, Revolution. Russia 1917-1921. Acta Universitatis Stockholmiensis 11. Stockholm 1979 VIII:1, s. 100-106
Mortensen, Henrik Sprængningen ved Kazan’ 1552 VIII:2, s. 27-38
Nielsen, Erik Bach Thomas Petersen (red.): Ruslands historie. Et kompendium i periodehæfter. Århus 1977-1979 VII:1, s. 106-108
Nielsen, Jens Petter Var den førrevolutionære russiske historieforskning normannistisk? Om normannister og “fornuftige” antinormannister i russisk historiografi i det 18. og 19. århundrede VI:2, s. 5-25
Nielsen, Jens Petter Historie og politikk hos Pavel Miljukov VIII:2, s. 5-25
Nielsen, Jesper Overgaard Den dansk-russiske alliancetraktat af 1765 XXI:1, s. 41-58
Nielsen, Leif S. Stig Dalager og Anne-Marie Mai: Lenin og kulturen. Om Lenins kulturopfattelse. Århus 1978 IV:2, s. 95-105
Noack, Johan Peter En replik til N.E. Rosenfeldts anmeldelse af “Den stalinistiske Revolution” IV:2, s. 59-63
Pape, Carsten Stemmer fra Rusland. Til karakteristikken af den russiske liberalisme i reformperioden V:1-2, s. 139-146
Pape, Carsten The St. Petersburg “Union of struggle for the emancipation of the working class” in 1894-1895: Notes on a recent soviet book VI:1, s. 5-26
Pape, Carsten “In fraternitate, amicicia et confederacione”. Det dansk-russiske forbund af 1493 og striden om Kalmarunionen ca. 1490-1506 XVI:1, s. 11-22
Petersen, Thomas Knud Rasmussen (udg.): Jacob Ulfeldts rejse i Rusland 1578. København 1978 VII:1, s. 114-115
Petersen, Thomas Knud Rasmussen: Sibirien under zarmagt og sovjetstyre. Kilder til Sibiriens historie 16.-20. århundrede. Kbh. 1980 VIII:1, s. 122
Rasmussen, Knud Velikij Novgorod i moderne sovjetisk historiografi II:2, s. 65-70
Rasmussen, Knud Jan Danielsen: Just Juels rejse til Moskva 1709-1711. Kbh. 1975 II:2, s. 77-79
Rasmussen, Knud Svend Orhammer Andersen: Den persianske rejse. Kbh. 1976 III:2, s. 81-82
Rasmussen, Knud Bojarstyre - Brud eller kontinuitet? VIII:1, s. 61-71
Rosenfeldt, Niels Erik Stalins Revolution. Stalins motiver. Stalins Mat. Refleksioner i anledning af en nyudkommen bog IV:1, s. 71-80
Rosenfeldt, Niels Erik Stalins situation, Stalins alternativer, Stalins agt IV:2, s. 64-68
Terkelsen, Povl Erik Bach Nielsen: Sovjetunionens historie. Kbh. 1980 VII:1, s. 105-106
Weil, Boris “Så længe de militære spørgsmål om Tyskland ikke er løst”. Om russernes besættelse af Bornholm XVIII:1-2, s. 71-84