Historie: anden slavisk og østeuropæisk

forfatter titel nummer og sider
Heltberg, Kristine Bronislaw Swiderski: Revolution som dialog. De polske konspiratører mod Rusland 1861-1864. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Rapporter nr. 3. Kbh. 1981 VIII:2, s. 122-124
Jepsen, Harald Hartvig Kampen om historien i Ukraine XX:2, s. 79-88
Risager, Lone Studenter i revolution. Studenterbevægelsen før og under Tjekkoslovakiets fløjlsrevolution XXI:1, s. 25-40