Generelt

forfatter titel nummer og sider
Specialebibliografi. Hovedfags- og konferensspecialer incl. prisopgaver fra begyndelsen af 60’erne V:1-2, s. 209-214
Heuer, Torben Beretning fra Slavisk Institut Aarhus Universitet (1.8.78-31.12.79). Århus 1980 VII:1, s. 119-120
Jepsen, Harald Hartvig Nye bøger om Ukraine 
[1] Hans G. Adén: Ukraine. København 1996; 
[2] Johnny Christensen: Ukrainsk på rejsen. Århus 1996 
[3] Peter Dalhoff-Nielsen: Ukraine. København 1996
XIX:2, s. 103-105
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1973 I:1, s. 93-113
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1974 I:2, s. 104-119
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1975 II:2, s. 107-124
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1976 III:2, s. 101-119
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1977 IV:2, s. 111-142
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1978-1981 VIII:2, s. 53-97
Terkelsen, Svend Peter Ravn: Polsk bibliografi 1985-1980. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur om Polen samt oversat udenlandsk faglitteratur om polen fra 1850-1980. Kbh. 1982 IX:2, s. 98