Alfabetisk bibliografi

ved Hans Kristian Mikkelsen

 

forfatter titel nummer og sider

Specialebibliografi. Hovedfags- og konferensspecialer incl. prisopgaver fra begyndelsen af 60’erne V:1-2, s. 209-214

Beretningen om Ruslands dåb. Fyrst Volodimers vej til kristendommen. (Uddrag af Nestors russiske krønike, oversat af Gunnar Svane) XII:2, s. 7-13
Adrian, Erik Gymnasielærernes kritik af undervisningen i russisk ved de danske universiteter I:1, s. 71-74
Alberg: se Jensen, Peter Alberg

Ambrosiani, Per Remarks on the structure of written Russian XIX:1, s. 5-23
Andersen, Henning Erik Bach Nielsen: Russisk Grundgrammatik. Kbh. 1976 II:1, s. 113-116
Andersen, Kirsten Kirker og ikoner XII:2, s. 64-81
Andersen, Nina Møller M.M. Bachtins cuzoe slovo X:1-2, s. 61-74
Andersen, René Wad Hvordan “Kappen” skal oversættes XX:1, s. 49-74
Andersen, Zsuzsanna Bjørn A Nameday Present. Four Variants of Anna Achmatova’s Poems. A Commentary III:1, s. 41-49
Andersen, Zsuzsanna Bjørn Kristine Heltberg m.f. (red.): We and They. National Identity as a Theme in Slavic Cultures. Donum Stiefanum. Kbh. 1984 X:1-2, s. 216-219
Andersen, Zsuzsanna Bjørn Dostojevskij’s “Crime and Punishment” on the Opera Scene XVII:2, s. 81-94
Arnfast, Juni Söderberg Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen XX:2, s. 31-55
Barjamovic, Miro Der Satz in der Prosa Krlezas. Versuch einer syntaktisch-stilistischen Analyse II:1, s. 15-40
Barjamovic, Miro Kjell Magnusson: Nationalitetsproblem i Jugoslavien. Krisen i Kosovo. Bidrag til Öststatsforskningen Vol. 9 nr. 2. Uppsala 1981 VIII:2, s. 115-120
Barjamovic, Miro Svensk-serbokroatiskt lexikon / Svensk-kroatiskt lexikon. Stockholm 1985 XII:1, s. 24-30 (tillæg)
Bendsen, Lisa Birgitte Hertz, Hanne Leervad, Henrik Lærkes, Henrik Møller, Peter Schousboe: Møde i Sankt Petersborg. Læsebog og øvebog. Gyldendal 1999 XXI:1, s. 117-119
Biering, Arne Samfundsterminologisk opslagsbog. Kbh. 1979 V:1-2, s. 201-203
Bjervig, Nils Tempus i dansk og russisk. Et bidrag til en kontrastiv analyse II:2, s. 33-50
Björling, Fiona Barbara Lönquist: Xlebnikov and Carnival. An Analysis of the Poem “Poet”. Stockholm 1979 V:1-2, s. 183-188
Björling, Fiona Jurij Trifonov’s Dom na nabereznoj: Fiction or Autobiography IX:1, s. 9-30
Bjørn, Britta Det russiske gerundiums semantiske indhold og dets danske oversættelsesækvivalenter V:1-2, s. 167-175
Bjørn, Britta Ordstilling på russisk X:1-2, s. 189-195
Bjørnager, Kjeld Paul Flandrup og Peter Ulf Møller: Ind i den russiske litteratur. Vejledning i litteratursøgning og håndbogsbenyttelse med opgaver og svar. København 1987 XII:2, s. 10-12 (tillæg)
Bjørnager, Kjeld Pernille Hee og Anna Katherina Jacobsen (red.): Munksgaards russisk antologi fra 1600 til vor tid. København 1986 XII:2, s. 13-14 (tillæg)
Bjørnager, Kjeld Socialistisk pluralisme i sovjetisk kulturliv XIII:1-2, s. 9-28
Bjørnager, Kjeld Teatret, der tabte pusten. Sovjetteatret under perestrojka XIV:1-2, s. 63-77
Bjørnager, Kjeld Refleksioner over modernismen XVIII:1-2, s. 127-140
Bjørnager, Kjeld Versifikation. En debat mellem Edmund Wilson og Vladimir Nabokov XXI:2, s. 67-74
Bjørnager, Kjeld: se Jensen, Kjeld Bjørnager

Bjørtnes, Jostein Orthodox symbolism in Russian literature VII:1, s. 5-16
Bodin, Per-Arne Lev Tolstojs exemplar av Vladimir Dal’s Poslovicy russkogo naroda X:1-2, s. 39-50
Bohlbro, Gertrud Bryzgunovas teori om russisk sætningsintonation VIII:1, s. 43-60
Brandt, Gunnar Jørgen og Valentina Harrit: Russisk-dansk ordbog. Kbh. 1980 VII:1, s. 102-105
Broberg, Margareta Lozanovs teorier i dag, udløbere og nydannelser XII:1, s. 51-61
Broch, Ingvild og Lene Tybjærg Schacke “Dameprose” eller “Sovjetlitteratur”? Kvindelige forfattere i nyere sovjetisk litteratur VII:1, s. 47-86
Brockdorff, Hans Henrik En analyse af Vasilis Suksins novelle “Stradanija molodogo Vaganova” (“Den unge Vaganovs lidelser”) VI:2, s. 67-75
Brodal, Jan Sovjetrussisk poesi 1953-1980 IV:2, s. 91-118
Brodersen, Peter: se Steenberg, Birgitte

Brojde, A.M. K polemike o Belinskom v sovetskom literaturovedenii I:1, s. 43-55
Brojde, A.M. Kruzok Belinskogo (1840-1846) II:1, s. 51-64
Brojde, A.M. Individual’nye istoki literaturnoj teorii i kritiki N.G. Cernysevskogo V:1-2, s. 33-47
Brojde, Edgar Vosprijatie mirovozzrenija Cechova VII:2, s. 95-103
Brunse, Niels Kronstadtoprøret 1912 i den vestlige historieskrivning I:2, s. 80-98
Bruun, Kirsten Flemming Rose m.fl.: Rusland på vej. XVII:2, s. 95-96
Bruun, Kirsten Mennesket og historien [interview med Aron Gurevic] XIX:1, s. 87-104
Bruun, Kirsten Flemming Rose: Katastrofen der udeblev. Rusland i forvandling 1992-1996. København 1997 XIX:2, s. 99-102
Bruun, Kirsten Verden set fra Pusjkingaden 9, Ivanovo, marts 1985 XX:2, s. 57-78
Braasch, Anna Ungarsk skolevæsen i dag XVI:2, s. 148-158
Bugge, Arne Kirken i Rusland 988-1917. Brudstykker af en lang historie XII:2, s. 14-28
Bugge, Peter Kunderas sunkne Atlantis - Digterens kunst- og historiesyn før og under emigrationen XIII:1-2, s. 114-128
Bugge, Peter og Knud Jordal Den danske litteraturvidenskabelige bohemistiks historie XVIII:1-2, s. 151-156
Børtnes, Jostein Kristendommen i russisk litteratur indtil 1917 XII:2, s. 104-117
Chardziev, Nikolaj Sud’ba Alekseja Krucenych I:1, s. 34-42
Christensen, Annie J. Kroman og S.O. Mogensen: De russiske verber. Kbh. 1977 IV:1, s. 93-94
Christensen, Annie Nogle tanker om begrebet indirekte tale. “On ponjal, cto ona lgala” X:1-2, s. 197-206
Christensen, Annie VAR koppen slået i stykker eller BLEV den slået i stykker? Nogle tanker i anledning af Karl-Henrik Lunds artikel “Diatese og tempus i russisk interaktiv vs. narrativ diskurs” i Svantevit XX:2 XXI:1, s. 103-105
Christensen, Annie: se Kristensen, Anni:

Christensen, Johnny “Slabye Zven’ja” syndromet og dets folkeretslige implikation IV:1, s. 61-69
Christensen, Johnny Fredelig sameksistens. Koncepten i et overgangs-perspektiv V:1-2, s. 115-133
Christensen, Svend Aage Moskvastatens udenrigspolitik 1634-1654 I:1, s. 21-33
Christensen, Svend Aage Hilda R. Ellis Davidson: The Viking Road to Byzantium. London 1976 II:2, s. 95-99
Christensen, Svend Aage Ruslandsbilledet i Axel Gyldenstjernes dagbog fra rejsen til Moskva 1602-1603 XVI:1, s. 34-40
Clasen, Jorun og Tine Roesen Stavrogin og hans dobbeltgængere XVII:1, s. 3-20
Dalgaard, Helle Disa Håstad: En elit far västerut. Den nya emigrationen från Sovjetunionen. Stockholm 1983 X:1-2, s. 219-224
Dalgaard, Helle Administreret kultur - kulturel administration!? XIII:1-2, s. 129-138
Dalgaard, Helle Den etnisk tyrkiske og den islamiske minoritet i Bulgarien XV:1-2, s. 36-56
Dalsgaard, Mette Realisten blandt de besatte. Om V. Brjusov og hans roman Ognennyj angel I:2, s. 34-47
Djusen, E.I. Spisok naucnych trudov Iosifa Pavlovica Mucnika V:1-2, s. 29-32
Durst-Andersen, Per Christian Hougaard: Dansk over for russisk. En kontrastiv analyse med særlig henblik på verbet. Københavns Universitets Slaviske Institut. Rapporter 4. Kbh. 1983 X:1-2, s. 209-212
Durst-Andersen, Per De russiske bevægelsesverbers leksikalske og grammatiske struktur XIX:1, s. 25-48
Durst-Andersen, Per Viggo Sovjet-marxistisk videnskabsfilosofi VIII:1, s. 73-95
Egeberg, Erik Carola Hansson: Fedor Sologub as a Short-Story Writer. Stockholm 1975 I:2, s. 99-101
Egeberg, Erik D.M. Sarypkin: Russkaja literatura v skandinavskich stranach. Leningrad 1975 III:1, s. 105-107
Egeberg, Erik Lars Kleberg: Teatern som handling. Sovjetisk avantgardeestetik 1917-1927 V:1-2, s. 194-197
Egeberg, Erik Peter Ulf Møller: Efterspil til Kreutzersonaten. Tolstoj og kønsmoraldebatten i russisk litteratur i 1890erne. Kbh. 1983 X:1-2, s. 207-209
Egeberg, Erik Religion og litteratur i sovjetperioden XII:2, s. 118-137
Elten, Tine Natur og forfatterholdning i Valentin Rasputins værker VII:2, s. 71-93
Ernst, Lars Tvetene Puskins “Kapitanskaja docka” som historisk roman XVII:2, s. 61-80
Fabricius-Bjerre, Rikke og Erik Bach Nielsen Anvendelsen af den suggestopædiske metode i gymnasiets russiskundervisning XII:1, s. 28-32
Fabricius-Bjerre, Rikke og Erik Bach Nielsen Den suggestopædiske undervisning i Frankrig. Indtryk fra et studieophold i Paris, december 1986 XII:1, s. 89-93
Falkentorp, Henrik Polemikken om I. Babel’s Konarmija VI:1, s. 71-75
Fasting, Sigurd Kjeld Bjørnager Jensen: Russian Futurism and Elena Guro. Århus 1977 IV:1, s. 103-106
Fasting, Sigurd Preben Villadsen: The Underground Man and Raskolnikov. A Comparative Study. Odense 1981 VII:2, s. 115-119
Flandrup, Paul og Kristine Heltberg Caspar Wilhelm Smith (1811-1881) XIX:2, s. 83-97
Fledelius, Karsten Vojvodina - fra serbernes hjem i Ungarn til ungarernes hjem i Jugoslavien XVI:2, s. 90-95
Fryszman, Alex På vej mod postsovjetisk kultur. Traditionstilegnelse i den sovjetiske kulturfilosofi XIV:1-2, s. 9-22
Frøling, Troels Warszawapagten og de mellemstatslige politiske relationer i Østeuropa XI:1-2, s. 39-54
Gammelgaard, Karen Arven fra avantgarden. Et spor i tjekkoslovakisk kulturpolitik 1948-1986 XIII:1-2, s. 102-113
Gammelgaard, Karen Talesprog i tjekkisk prosa XVIII:1-2, s. 41-56
Gammelgaard, Karen Nye lærebøger i tjekkisk XX:1, s. 87-104
Ganzen, P.: se Ober, Kenneth H.

Gerner, K. Problemer i Ruslands og Sovjetunionens historie. Århus 1979.
[1] 1. Niels Erik Rosenfeldt (red.): Sovjetunionens historie 1917-1970;
[2] 2. Hans Bagger: Peter den Stores reformer;
[3] 3: Svend Aage Christensen: Ruslands historie i det 17. århundrede]
VII:1, s. 108-114
Gerner, Kristian Østeuropa 1945-1985 XI:1-2, s. 9-25
Gerner, Kristian Kirkens historie i sovjetperioden. Hvilken kirke? Den levende historie bag 1000-årsjubilæet XII:2, s. 29-53
Gesang, Hanne Odyssé i de russiske arkiver XVII:1, s. 45-60
Gil, Steinar Et minnesmerke i ord og tall. Nikolaj Gumilev i Anna Achmatovas dikt IX:1, s. 31-44
Greve, Charlotte Det lunare og solare som poetiske principper i den lyriske cyklus “Cetveroglasie stichij” af K.D. Bal’mont XXI:1, s. 5-24
Grøngaard, Ragna Struktur og tendens i V. Tendrjakovs fortælling “Trojka, semerka, tuz” VI:2, s. 7-25
Grøngaard, Ragna Vladimir Makanins Døberen som satire og modbillede X:1-2, s. 5-22
Graarup, Kasper Den korsfæstede idiot. Dmitrij Karamazov, mimetisk begær og jurodstvo XIX:2, s. 49-66
Guldberg, Jørn The Socialist Monumental Style VIII:1, s. 5-32
Guldberg, Jørn Fra buldozerne til Gorbatjov. Den sovjetiske kunstscene i 70erne og 80erne XIII:1-2, s. 48-69
Gustavsson, Sven Per Jacobsen, Narcisa Vucina Pedersen og Anne Ulv: Kvantitativna analiza Balada Petrice Kerempuha. Rapporter no. 1. Kbh. 1980 VII:1, s. 116-119
Gustavsson, Sven Per Jacobsen, Helen L. Krag m.fl. (red.): The Slavic Verb. An Anthology Presented to Hans Christian Sørensen, 16th December 1981. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Studier 9. Kbh. 1981 IX:2, s. 87-93
Gustavsson, Sven Jugoslaviens minoriteter XV:1-2, s. 11-35
Gyldengren, Märta-Lisa Genrediskussionen i sovjetisk litteraturkritik och V.P. Aksenovs “poiski zanra” VI:2, s. 27-44
Halicz, Emanuel Dansk-russiske relationer i Napoleonstiden XVI:1, s. 41-53
Hansen, Helge Lund Erik Fält: Trojka 1-2. (Dansk bearbejdelse ved Nicki Næsted og Benedicte Scott). Kbh. 1980 VII:1, s. 99-102
Hansen, Jan Helten i Vasilij Suksins kortprosa IX:2, s. 49-69
Hansen, Jan Nu skal vi lave noget sjovt! Den suggestopædiske metode og eleven XII:1, s. 18-27
Hansen, Jan Russiske metaforer og myter. Tatjana Tolstaja, Vladimir Makanin og Anatolij Kim XIV:1-2, s. 35-48
Hansen, Knud Erik Egeberg: Russisk Punktlys. Oslo 1981 VIII:2, s. 113-115
Hansen, P.E.: se Ober, Kenneth H.

Hellman, Ben Från Gud till försöksobjekt. Tjugo år av sovjetisk science fiction VI:2, s. 77-90
Hellman, Ben Leonid Andreev och ryska revolutionen XXI:2, s. 37-47
Heltberg, Kristine Bronislaw Swiderski: Revolution som dialog. De polske konspiratører mod Rusland 1861-1864. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Rapporter nr. 3. Kbh. 1981 VIII:2, s. 122-124
Heltberg, Kristine: se Flandrup, Paul

Hertz, Birgitte / Leervad, Hanne / Lærkes, Henrik / Møller, Henrik / Schousboe, Peter Møde i Petersborg - et nyt dansk begyndersystem til russisk XXI:2, s. 79-93
Heuer, Torben Tekstlæsning i russisk i gymnasiet. (På grundlag af pensaopgivelse 1978) IV:1, s. 81-85
Heuer, Torben Beretning fra Slavisk Institut Aarhus Universitet (1.8.78-31.12.79). Århus 1980 VII:1, s. 119-120
Heuer, Torben 4 russiske tekster. Århus 1981 VIII:1, s. 97-100
Heuer, Torben Russiske rytmer X:1-2, s. 75-92
Hildebrand, Olle “Ustalo vse krugom…” On the poetic self-understanding of Afanasij Fet VIII:1, s. 33-41
Hildebrand, Olle Litterärt krismöte. Offentlighet och konstnärsmyt i Lermontovs dikt Journalisten, läsaren och författaren (Zurnalist, citatel’ i pisatel’) IX:1, s. 45-56
Hillig, Götz 50-letie publikacii “Pedagogiceskoj Poemy” X:1-2, s. 181-188
Hjort, Anne og Elisabet Lange Sovjetcensuren og Babij Jar II:1, s. 65-71
Holste, Alice Lykke Ækvivalens i juridisk sprog med udgangspunkt i dansk og russisk XVIII:1-2, s. 5-16
Hundebøll, Ragnhild Hove Den lokale selvforvaltning XVI:2, s. 32-42
Højlt, Susanne Kagan - en sovjetisk æstetiker I:1, s. 56-70
Ivanova, Olga Det slaviske tema på den XIX internationale kongres for byzantinske studier (København, 18-24 august, 1996) XVIII:1-2, s. 157-159
Jacobsen, Per The doctors of Travnik X:1-2, s. 93-104
Jacobsen, Per Jugoslavien i 80erne. Myter og tabuer XIII:1-2, s. 139-145
Jansen, Lotte Hvem gjorde hvad hvornår? XVII:1, s. 61-77
Jansen, Lotte Tekststrukturer i russisk og dansk XX:1, s. 5-21
Jensen, Anette Selvstændighedens udfordringer XVII:2, s. 5-26
Jensen, Bent Michal Mirski: The Mixed Economy of NEP and its Lot. Copenhagen University. Institute of Slavonic Studies. Studier 10. Kbh. 1985 X:1-2, s. 212-216
Jensen, Bent Märta-Lisa Magnusson og Ole Nørgaard: Dagbog fra Tjernobyl. 1986 XII:1, s. 7-10 (tillæg)
Jensen, Bent Det russiske spørgsmål XVI:1, s. 72-83
Jensen, Jens-Jørgen Povl Terkelsen: Sovjetunionens kommunistiske parti. Introduktion til partiets statut. Kbh. 1978 V:1-2, s. 197-198
Jensen, Kjeld Bjørnager Kenneth H. Ober: Peter Emanuel Hansen and the Popularization of Scandinavian Literature in Russia 1888-1917. PhD dissertation from University of Illinois 1974. Urbana-Champaign 1974 II:1, s. 119-121
Jensen, Kjeld Bjørnager Geir Kjetsaa (red.): Tsjekhovs dramatikk. Oslo 1976 III:1, s. 113
Jensen, Kjeld Bjørnager The Fruits of Curiosity. On the Composition of N.M. Karamzin’s Ostrov Borngol’m IV:1, s. 51-59
Jensen, Malene Rise Det russiske håndtryk. En gestusanalyse XIX:2, s. 33-47
Jensen, Michael Rusland i “Politiken” og “Nationaltidende” 1894-1905 XVI:1, s. 54-71
Jensen, Peter Alberg Pilnjaks litterære genbrug. ‘K postanovke voprosa’ om Pilnjaks forhold til modernismen III:2, s. 5-20
Jensen, Peter Alberg “Fanden må vide hvordan han har båret sig ad”. I anledning af Ludmila Hellgrens “Dialogues in Turgenev’s Novels” VIII:2, s. 39-52
Jensen, Peter Alberg Dostojevskijs fiktionalitet - og sprogets XX:2, s. 7-30
Jepsen, Harald Odessa - i Rusland, i Ukraine og i Danmark XVIII:1-2, s. 105-126
Jepsen, Harald Hartvig Den unge Gumilëv og Gnosticismen XVII:1, s. 21-43
Jepsen, Harald Hartvig Gengivelse af ukrainske navne på dansk XIX:2, s. 67-82
Jepsen, Harald Hartvig Nye bøger om Ukraine
[1] Hans G. Adén: Ukraine. København 1996;
[2] Johnny Christensen: Ukrainsk på rejsen. Århus 1996
[3] Peter Dalhoff-Nielsen: Ukraine. København 1996
XIX:2, s. 103-105
Jepsen, Harald Hartvig Kampen om historien i Ukraine XX:2, s. 79-88
Jervas, Gunnar Mette Skak: Sovjetunionen og Tropisk Afrika. Udviklingsteori og bistandspolitik. Århus 1981 VIII:1, s. 108-112
Johansen, Dot Strand Introduktionen af Tolstoj i Danmark III:1, s. 5-23
Jordal, Knud: se Bugge, Peter

Junggren, Anna “Blagovescenie” A. Bloka: Videnie poeta i Freska Dzannikola Manni IX:2, s. 33-48
Jönsson, Gösta Mnimye padezi v russkom jazyke. K voprosu ob identifikacii neskol’kich imennych form V:1-2, s. 99-104
Jørgensen, Kristian En litterær analyse af Bunins “Cholodnaja osen’” XXI:1, s. 77-101
Jørgensen, Kristian Samtalen i Majakovskijs “Razgovor s tovariscem Leninym” XXI:2, s. 49-55
Jørgensen, Kristian Lermontovs “Molitva”. En kommentar til Kjeld Bjørnager & Henning Mørk: “Poetic Sound” XXI:2, s. 75-78
Jørgensen, Kristian B. Kompositionen i D. Ajtmatovs “Skafottet” XIV:1-2, s. 79-100
Kan, A.S. Hans Bagger: Ruslands alliancepolitik efter freden i Nystad. Kbh. 1974 II:1, s. 107-112
Karlsson, Birgir Konstatacija? Ocenka? En bemærkning til Hans Chr. Sørensen, Strukturen i russisk, København 1973 I:1, s. 90-92
Kataev, V.B. Solzenicyn o Cechove: polemika po umolcaniju XXI:2, s. 57-66
Kitajgorodskaja, G.A. Metoden til aktivering af elevens reservekapacitet. Dens psykologisk-pædagogiske principper XII:1, s. 79-88
Kjetsaa, Geir Plagiatanklagen mot Solochov vil den rakne? II:1, s. 97-104
Kjetsaa, Geir Per Arne Bodin: Nine Poems from Doktor Zivago. A Study of Christian Motifs in Boris Pasternak’s Poetry. Stockholm Studies in Russian Literature 6. Stockholm 1976 II:2, s. 103-105
Kjetsaa, Geir Carl Stief: Kontraster og sammenhænge. Tre studier i russisk litteratur. Kbh. 1976 III:1, s. 108-110
Kjetsaa, Geir Elena Dal’: Nekotorye osobennosti zvukovych povtorov Borisa Pasternaka. Commentations Slavicae Gotheburgenses, 2. Göteborg 1978 V:1-2, s. 198-200
Kjetsaa, Geir Ragna Grøngaard: Den positive helt. Heltens skæbne i sovjetlitteraturen 1953-1978. Århus 1981 VIII:1, s. 106-108
Kjetsaa, Geir Eigil Steffensen: Tjechov på tærskelen. Digteren, virkeligheden, drømmen. Kbh. 1982 VIII:2, s. 120-121
Kjetsaa, Geir [1] Peter Ulf Møller: Efterspil til “Kreutzersonaten”. Tolstoj og kønsmoraldebatten i russisk litteratur i 1890erne. København 1983;
[2] Eigil Steffensen (red.): Kampen mod kønnet. Omkring Tolstojs ægteskabsfortælling “Kreutzersonaten”. København 1985
XII:1, s. 10-12 (tillæg)
Kjetsaa, Geir Den nye norske Dostojevskij-utgaven XVIII:1-2, s. 141-149
Klausen, Susanne Demokrati på afveje: Antisemitisme i Ungarn XVI:2, s. 103-115
Kleberg, Lars Litteraturen och vardagslivet. En presentation af Jurij Lotmans arbeten inom “semiotika povedenija” VI:2, s. 119-134
Kleberg, Lars Mejerchol’d och Evreinov: Dr. Faust och Harlekin.
[1] Olle Hildebrand: Harlekin Frälsaren. Teater och virklighet i Nikolaj Evreinovs dramatik. Uppsala 1978;
[2]Christian Mailand-Hansen: Mejerchol’ds Theaterästhetik in den 1920er Jahren - ihr theaterpolitischer und kulturideologischer Kontext. Kbh. 1980]
VIII:2, s. 99-109
Kleberg, Lars Poet i en ärelös tid. Om Jurij Lotmans Puskin-biografi IX:1, s. 57-61
Klefter, Mikael Per Dalgård: The Function of the Grotesque in Vasilij Aksenov. Århus 1982 VIII:2, s. 110-113
Knudsen, Erika Den kritiske linie i moderne bulgarsk litteratur VII:2, s. 105-113
Korsby, P. Reumert og P. Villadsen Stig Dalager og Anne-Marie Mai: Litteraturteori og analysestrategi. Århus 1978 V:1-2, s. 189-192
Korsby, Peter Reumert “Kategorija sostojanija” og prædikatsord. En studie i russisk TG-grammatik V:1-2, s. 61-73
Krag, Helen L. og Thore Petterson Hans Chr. Sørensen: Strukturen i russisk 1-2. Kbh. 1973 I:1, s. 80-90
Krag, Helen Liesl Zu einigen erkenntnistheoretischen Implikationen jüngster sprachtheoretischer Forschung in der Sowjetunion II:1, s. 41-50
Krag, Helen Liesl K 60-letiju Velikoj Oktjabr’skoj Socijalisticeskoj Revoljucii. Voprosy jazykoznanija 5, 1977 III:2, s. 65-71
Krag, Helen Liesl N.J. Marr og Marrismen. Legende eller virkelighed V:1-2, s. 147-158
Krag, Helen Liesl Russiskundervisningen efter skolereformen X:1-2, s. 105-126
Kristensen, Anni i Svetlana Suvalova Razgranicenie vremennych sojuzov: “do togo kak”, “pered tem kak”, “prezde cem” XVIII:1-2, s. 57-70
Kristensen, Anni i Svetlana Suvalova Celovek v ego otnosenii k “svoemu” i “cuzomu” (na materiale russkich poslovic v sopostavlenii s datskimi) XX:1, s. 75-85
Kristensen, Ilona Roboz Forårsbrisen får vandene til at stige… XVI:2, s. 133-147
Kulavig, Erik “Giv os menneskeværdige boligforhold”. Et eksempel på samfundsmæssig aktivitet under Khrusjtjev XIX:1, s. 67-86
Kulavig, Erik og Christian Mailand-Hansen Tema med variationer XIII:1-2, s. 29-47
Kühl, Jørgen De tyske minoriteter i Sovjetunionen XV:1-2, s. 109-146
Kyndrup, Morten Edward Mozejko: Den socialistiske realisme. Kbh. 1977 III:1, s. 89-103
Kyst, Jon The Poetic Fields of Puskin’s Evgenij Onegin: The Creation of a Macroelegy XIX:1, s. 49-65
Lambert, Kirsten Aleksandr Benuas “Chudozestvennye pis’ma” 1908-17 V:1-2, s. 105-114
Lambert, Kirsten Mir iskusstva. En stræben mod syntese VII:1, s. 37-45
Lambert, Kirsten Den praktiske konstruktivisme i Sovjet. Teori og praksis ca. 1920-1930 VII:2, s. 49-69
Lange, Elisabeth: se Hjort, Anne

Larsen, Inge Marie Forklædt eller ej? Danske købmænd og sibirisk smør på det engelske marked omkring år 1900 XX:2, s. 89-111
Lauridsen, Inger Cingiz Ajtmatovs “Dzamilja” - et sovjetisk eventyr VI:2, s. 45-66
Leervad, Hanne: se Hertz, Birgitte

Liltorp, Henrik “Med udsigten til borgerkrigen” - om Bosnien som metafor i diskurserne om Europa XVIII:1-2, s. 85-104
Lind, John Nordkalotten. Fra Alminding til statsterritorier. Konflikter og forvirring omkring grænserne ved Ishavet i 1500-tallet XVI:1, s. 23-33
Lodge, Kirsten Creatively Transposing Chlebnikov’s Poetry: “Mezdu ozera zerkal…” XIX:2, s. 25-32
Lozanov, Georgi Suggestologiens grundlag XII:1, s. 62-78
Lund, Karl-Henrik Om den såkaldte “passivt-kvalitative betydning” XX:1, s. 23-36
Lund, Karl-Henrik Ordbog over kognitive termer XX:1, s. 105-108
Lund, Karl-Henrik Diatese og tempus i russisk interaktiv vs. narrativ diskurs XX:2, s. 113-125
Lund, Karl-Henrik Eller måske VAR koppen BLEVET slået i stykker? Replik til Annie Christensen XXI:1, s. 106-109
Lundberg, Bengt A. Biografi och tolkning i några dikter av Osip Mandel’stam IX:1, s. 63-82
Lærkes, Henrik J. Kroman og S.O. Mogensen: De russiske verber. Kbh. 1978 IV:1, s. 94-97
Lærkes, Henrik Thomas Petersen: Uddannelse i Sovjetunionen. Århus 1986 XII:1, s. 18-21 (tillæg)
Lærkes, Henrik: se Hertz, Birgitte

Løgstrup, K.E. Eros ladt i stikken af kosmos (1) V:1-2, s. 89-98
Lønstrup, Brita Leksikalske restriktioner for pronominets distribution i russisk I:1, s. 13-20
Lønstrup, Brita Russiske bevægelsesverber V:1-2, s. 177-181
Løppenthin, Brita Det melodiske princip. En analyse af Cechovs fortælling “Baby” X:1-2, s. 23-38
Madsen, Lars Hjælp til oversættelse (subjekt og prædikativ) IX:2, s. 81-86
Madsen, Lars Introduktion til suggestopædien XII:1, s. 7-17
Magnusson, Märta-Lisa Matjora og moderniteten. En analyse af Valentin Rasputins “Branden” XIV:1-2, s. 115-144
Magnusson, Märta-Lisa Magtkamp som mening. Kampen om Sibiriens olie- og gasforekomster XXI:2, s. 5-25
Maier, Ingrid Kategorin ‘bestämdhet’ i bulgariska och svenska XVII:2, s. 27-44
Mailand-Hansen, Chr. Kirken befinder sig altid i en perestrojka. Samtale med ærkebiskoppen af Volokolamsk, redaktør for “Moskva-patriarkatets tidsskrift”, professor ved Moskvas gejstlige akademi, Den russisk-ortodokse Kirkes “udenrigsminister”, metropolit Pitirim. XII:2, s. 61-63
Mailand-Hansen, Chr. Sovjetisk film - fem år under perestrojka og glasnost XIV:1-2, s. 49-62
Mailand-Hansen, Chr. og Kirsten Roos Møder med Valentin Rasputin XIII:1-2, s. 82-90
Mailand-Hansen, Christian Historien om Majakovskijs “Ministerija Buff” og lukningen af “Teatr RSFSR I” (1921) II:2, s. 19-32
Mailand-Hansen, Christian “Emotion og intellekt” i Mejerchol’ds og Ejzensteins æstetik i 1920’erne IV:2, s. 37-49
Mailand-Hansen, Christian Nils Åke Nilsson (red.): Art, Society, Revolution. Russia 1917-1921. Acta Universitatis Stockholmiensis 11. Stockholm 1979 VIII:1, s. 100-106
Mailand-Hansen, Christian: se Kulavig, Erik

Masing-Delic, Irene Zabolockij’s Occult Poem “Carica much” III:2, s. 21-38
Maslov, Ju.S. Struktura povestvovatel’nogo teksta i tipologija slavjanskich vidovremennych sistem VI:1, s. 43-70
Mel’cuk, I.A. O padeze suscestvitel’nogo v russkoj konstrukcii tipa “idti v soldaty” V:1-2, s. 5-28
Mikkelsen, Hans Kristian Om at udtrykke underordning uden at anvende konjunktion VII:2, s. 21-41
Mikkelsen, Hans Kristian Aspektdefinitionstyper X:1-2, s. 51-60
Mikkelsen, Hans Kristian Associationsgrammatik og associationssemantik XVII:1, s. 79-95
Mikkelsen, Hans Kristian Paul Flandrup og Kristine Heltberg (red.): C.W. Smith og hans polske korrespondenter 1861-1879. København 1997 XIX:1, s. 105-109
Mikkelsen, Hans Kristian Serbokroatisk sprogplanlægning i Bosnien-Hercegovina XX:1, s. 37-47
Milosevic-Djordjevic, Nada Ole Vesterholt: Tradition and Individuality: A Study in Slavonic Oral Epic Poetry. Københavns Universitets Slaviske Institut. Studier 2. Kbh. 1973 I:1, s. 75-80
Mogensen, S.O. J. Kroman, S.O. Mogensen: De russiske Verber. Akademisk Forlag. Kbh. 1978 IV:1, s. 87-91
Mortensen, Henrik Sprængningen ved Kazan’ 1552 VIII:2, s. 27-38
Mukarovsky, Jan Från diktare til diktverk IX:1, s. 83-91
Myschetzky, Anne Den russiske kirke i Bredgade, København XII:2, s. 138-152
Møller, Henrik: se Hertz, Birgitte

Møller, Peter Ulf Nils Åke Nilsson (red.): Boris Pasternak. Essays. Acta Universitatis Stocholmiensis. Stockholm Studies in Russian Literature 7. Stockholm 1976 III:2, s. 82-87
Møller, Peter Ulf Historisk-funktionel litteraturforskning i Sovjetunionen VI:2, s. 135-152
Møller, Peter Ulf Elena Hellberg-Hirn: Soil and Soul. The Symbolic World of Russianness XXI:1, s. 111-116
Mørk, Henning Talords forbindelsesmuligheder i russisk VI:2, s. 81-89
Nag, Martin Ibsen i tre Tsjekhovnoveller III:1, s. 51-54
Nagy, András Hvad bliver der tilbage af den ungarske litteratur? XVI:2, s. 128-132
Nielsen, Eigil Hvad er suggestopædi - psykologisk og pædagogisk set XII:1, s. 42-50
Nielsen, Erik Bach L.P. Poulsen-Hansen: Ord for ord. Lydændringer og orddannelse i russisk. Kbh. 1975 I:2, s. 102-103
Nielsen, Erik Bach Ole Nørgaard: De sovjettiske forfatninger. Introduktion til det sovjettiske samfunds politiske selvforståelse. Sovjetkundskab 2. Kbh. 1979 IV:1, s. 98-103
Nielsen, Erik Bach Thomas Petersen (red.): Ruslands historie. Et kompendium i periodehæfter. Århus 1977-1979 VII:1, s. 106-108
Nielsen, Erik Bach, se: Fabricius-Bjerre, Rikke

Nielsen, Jan Ne nado + perfektiv infinitiv XVII:2, s. 45-60
Nielsen, Jens Petter Var den førrevolutionære russiske historieforskning normannistisk? Om normannister og “fornuftige” antinormannister i russisk historiografi i det 18. og 19. århundrede VI:2, s. 5-25
Nielsen, Jens Petter Historie og politikk hos Pavel Miljukov VIII:2, s. 5-25
Nielsen, Jesper Overgaard Den dansk-russiske alliancetraktat af 1765 XXI:1, s. 41-58
Nielsen, Joel Nordborg Interjektioner i russisk I:2, s. 17-33
Nielsen, Joel Nordborg Modus i russisk. En karakteristik af kategoriens hovedbetydning V:1-2, s. 49-60
Nielsen, Leif S. Stig Dalager og Anne-Marie Mai: Lenin og kulturen. Om Lenins kulturopfattelse. Århus 1978 IV:2, s. 95-105
Nielsen, Margit Det økonomiske system XI:1-2, s. 55-77
Nielsen, Margit Al begyndelse er svær - Samfundsøkonomiens udvikling efter den politiske omvæltning XVI:2, s. 43-64
Nielsen, Marit Bjerkeng Kvinnelige russiske forfattere 1830-1890 VII:1, s. 87-97
Nilsson, Nils Åke Ragna Grøngaard: I. Babel’s Red Cavalry - an Investigation of Composition and Theme. Slavonic Studies. Århus University. 1. Århus 1979 VI:1, s. 81-84
Noack, Johan Peter En replik til N.E. Rosenfeldts anmeldelse af “Den stalinistiske Revolution” IV:2, s. 59-63
Nørgaard, Ole En indholdsanalyse af diskussionen omkring Sovjetunionens nye forfatning i “Izvestija” IV:1, s. 31-49
Nørgaard, Ole Polen 1980-1981. Et overblik X:1-2, s. 163-180
Nørgaard, Ole Socialismens politiske systemer: forandring og tradition XI:1-2, s. 26-38
Nørgård-Sørensen, Jens Kasusoppositionerne akkusativ/genitiv og nominativ/genitiv og deres rolle i den formelle bestemthedsmarkering på russisk IX:2, s. 5-31
Nørgård-Sørensen, Jens Jørgen og Valentina Harrit: Russisk-dansk ordbog, 2. udgave. København 1985 XII:1, s. 13-18 (tillæg)
Nørgård-Sørensen, Jens A. Binder, F. Björling, T. Paulsson, M. Slavickova (red.): Slavica Lubomiru Durovic sexagenario dedicata. Lund 1986 XII:2, s. 5-10 (tillæg)
Nørgård-Sørensen, Jens Russisk grammatik - et projekt under Statens Humanistiske Forskningsråd XVII:1, s. 97-98
Nørretranders, Bjarne Ole Nørgaard og Søren Rishøj (red.): Østeuropa. En politisk-økonomisk introduktion. SP-forlag 1978 IV:1, s. 97-98
Nørretranders, Bjarne Johnny Christensen: Ideologi og begivenheder. Den sovjetiske udenrigspolitik i stalinismens efterkrigsfase. Århus 1978 IV:2, s. 94-95
Ober, Kenneth H. A. Hansen (Ganzen) Bibliography of Translations, Books, and Articles in Russian 1885-1917 III:2, s. 89-100
Ober, Kenneth H., P. Em. Hansen and P. Ganzen A Danish Literary Missionary in Russia II:2, s. 5-17
Olesen, Gunnar Frost Nominalhypotagmets normale ordstilling - og nogle normale afvigelser I:1, s. 1-12
Olesen, Gunnar Frost Dag Svedstedt: Position of Objective Personal Pronouns: A Study of Word Order in Modern Russian. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies. Dissertation. Stockholm 1976 II:2, s. 100-103
Olesen, Gunnar Frost Om ledstilling i russiske interrogative sætninger med interrogativt pronomen III:2, s. 39-56
Olesen, Gunnar Frost Om anvendelse eller ikke-anvendelse af passivsætninger i russisk IV:2, s. 69-79
Olofsson, Kerstin Polyfonin hos Dostoevskij - finns den? Två standpunkter i sovjetisk litteraturvetenskap. Exemplet “Bröderna Karamazov” VII:1, s. 17-36
Orlov, Janina I cirkel mellan ljus och mörker. Marina Palejs författerskap XXI:2, s. 27-36
Oschlies, Wolf “Dzinsy firmy s lejblom…” VII:2, s. 43-48
Palavestra, Predrag The avantgarde trends in modern Serbian literature VI:1, s. 27-41
Pape, Carsten On Derivational Motivation I:2, s. 5-16
Pape, Carsten Stemmer fra Rusland. Til karakteristikken af den russiske liberalisme i reformperioden V:1-2, s. 139-146
Pape, Carsten The St. Petersburg “Union of struggle for the emancipation of the working class” in 1894-1895: Notes on a recent soviet book VI:1, s. 5-26
Pape, Carsten Helen Krag og Margit Warburg (red.): Der var engang… amol iz geven… Jødisk kultur og historie i det gamle østeuropa. København 1986 XII:2, s. 4-5 (tillæg)
Pape, Carsten Balterne: Fra minoritet til majoritet XV:1-2, s. 71-108
Pape, Carsten “In fraternitate, amicicia et confederacione”. Det dansk-russiske forbund af 1493 og striden om Kalmarunionen ca. 1490-1506 XVI:1, s. 11-22
Peace, Richard A. Erik Krag: Dostoevsky the Literary Artist. Oslo, New York 1976 II:2, s. 92-94
Penkova-Pedersen, Pirinka Kategorija “sub’’ektivnogo indikativa” v bolgarskom jazyke i vyrazenie alienacii v tekste III:1, s. 83-88
Penkova-Pedersen, Pirinka The Anti-letter Coup in the History of Modern Slavonic Linguistics V:1-2, s. 75-88
Pereswetoff-Morath, Alexander “Säg mig, jude!” Om judisk-kristna disputationer och andra antijudaistiska texter i rysk medeltidslitteratur (988-1600) XIX:2, s. 5-24
Pesonen, Pekka Biografi som kontext i Andrej Belyjs Peterburg. Några teoretiska frågeställningar IX:1, s. 109-115
Pete, I. Upotreblenija polnych i kratkich form prilagatel’nych v funkcii skazuemogo v russkom jazyke V:1-2, s. 159-165
Petersen, Thomas Knud Rasmussen (udg.): Jacob Ulfeldts rejse i Rusland 1578. København 1978 VII:1, s. 114-115
Petersen, Thomas Jens-Jørgen Jensen (red.): Sovjetunionen i forandring. Esbjerg 1980 VIII:1, s. 112-113
Petersen, Thomas Knud Rasmussen: Sibirien under zarmagt og sovjetstyre. Kilder til Sibiriens historie 16.-20. århundrede. Kbh. 1980 VIII:1, s. 122
Petersen, Thomas [1] Klaus Liebing: Socialisme og Sovjetunionen - en arbejdsbog. Samfundsfagsnyt 1981;
[2] Søren Riishøj: Øst/Vest Europa. Kbh. 1981
VIII:2, s. 124-125
Petersen, Thomas Sovjetskolen på vej mod årtusindskiftet: reformer, perspektiver og problemer X:1-2, s. 127-152
Petterson, Thore Indefinite pronominer i russisk og ækvivalente konstruktioner i dansk II:1, s. 5-14
Petterson, Thore Word Order and Word Position. A Study of Phrasal Accents and the Principles of Linearization of Morphemes in Russian VI:1, s. 13-29
Petterson, Thore: se Krag, Helen L.

Pitzner-Jørgensen, Frederik COMECON XI:1-2, s. 78-92
Poulsen, Helge Erik Bach Nielsen, Russisk grundgrammatik II:2, s. 71-75
Povlsen, Steen Klitgård Findes der en ‘postmodernisme’ i DDR? XIII:1-2, s. 91-101
Rasmussen, Knud Velikij Novgorod i moderne sovjetisk historiografi II:2, s. 65-70
Rasmussen, Knud Jan Danielsen: Just Juels rejse til Moskva 1709-1711. Kbh. 1975 II:2, s. 77-79
Rasmussen, Knud Svend Orhammer Andersen: Den persianske rejse. Kbh. 1976 III:2, s. 81-82
Rasmussen, Knud Bojarstyre - Brud eller kontinuitet? VIII:1, s. 61-71
Rasmussen, Knud Jens-Jørgen Jensen og Märta-Lisa Magnusson (red.): Sibiriske perspektiver. Esbjerg 1983 IX:2, s. 104-108
Rasmussen, Knud og Niels Erik Rosenfeldt Samfundet og studiet af østeuropæisk historie III:2, s. 73-79
Rasmussen, Mette Sprogpolitik og national identitet i Ukraine XXI:1, s. 59-76
Ravn, Peter Gøgeungen i bogreservatet. Om oversættelse af nyere slavisk litteratur XIII:1-2, s. 146-153
Reinton, Jens Evang The Rendering of English Words (Common Nouns) in Russian 1905-1975 III:1, s. 55-82
Reményi, Ildikó Ungarns miljøforhold XVI:2, s. 159-167
Rinnan, Gyda Dahm S.S. Lunden: Russenorsk revisited. Oslo 1978 V:1-2, s. 192-194
Risager, Lone Studenter i revolution. Studenterbevægelsen før og under Tjekkoslovakiets fløjlsrevolution XXI:1, s. 25-40
Roesen, Tine: se Clasen, Jorun

Roos, Kirsten: se Mailand-Hansen, Chr.

Rosenfeldt, Niels Erik Stalins Revolution. Stalins motiver. Stalins Mat. Refleksioner i anledning af en nyudkommen bog IV:1, s. 71-80
Rosenfeldt, Niels Erik Stalins situation, Stalins alternativer, Stalins agt IV:2, s. 64-68
Rosenfeldt, Niels Erik Jens Qvortrup (red.): Sovjetunionen i reformernes tegn? 27. partikongres og efter. Esbjerg 1986 XII:1, s. 21-24 (tillæg)
Rosenfeldt, Niels Erik: se Rasmussen, Knud

Rue, Peter Lis Andersen: Om oversættelse. Oversættelsesteori med udgangspunkt i semantisk linguistik og matematisk logik. Århus 1982 IX:2, s. 93-97
Sampson, Steven Den uofficielle sektor i Østeuropa XI:1-2, s. 137-150
Sampson, Steven Sigøjnerne i Østeuropa: Fra kultur til politik XV:1-2, s. 57-70
Sampson, Steven Det ungarske spørgsmål: kan ungarere blive gode rumænere? XVI:2, s. 76-89
Schacke, Lene Tybjærg Kalven og egen. Solzenicyns vision I:2, s. 61-79
Schacke, Lene Tybjærg Aleksandr Solzenicyn og “Vechi”. Indledende betragtninger over et idéfællesskab III:1, s. 25-40
Schacke, Lene Tybjærg Til konstitueringen af den indadrettede betydningsstruktur i V. Aksenovs fortælling “Papa, slozi!” IV:2, s. 27-36
Schacke, Lene Tybjærg: se Broch, Ingvild

Schmid, Regula Zur Forschungsprojekt “Kommentierte Bibliographie zur slavischen Soziolinguistik” III:2, s. 57-64
Schousboe, Peter: se Hertz, Birgitte

Skak, Mette Nye tendenser i Sovjetunionens indokinapolitik IX:2, s. 71-80
Skak, Mette Ungarn i Europa - Ungarns udenrigspolitik XVI:2, s. 65-75
Skov-Larsen, Jens Opstilling af formaliserede oversættelsesregelsystemer: en grundkomponent i oversættelsesanalyse og kontrastiv sproganalyse (1. del) II:1, s. 73-95
Skov-Larsen, Jens Opstilling af formaliserede oversættelsesregelsystemer: en grundkomponent i oversættelsesanalyse og kontrastiv sproganalyse (2. del) II:2, s. 51-64
Slavickova, Miloslava Jan Mukarovsky om diktarens liv och verk IX:1, s. 93-107
Smirnov, Igor’ P. Peter Alberg Jensen: Nature as Code. The Achievement of Boris Pilnjak. 1915-1924. Kbh. 1979 VI:1, s. 77-81
Smith, Viktor Leksikalske enheders egenbetydning XVIII:1-2, s. 17-39
Sokolov, Nikolaj Den teologiske uddannelse og præstekaldet i dag XII:2, s. 53-59
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1973 I:1, s. 93-113
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1974 I:2, s. 104-119
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1975 II:2, s. 107-124
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1976 III:2, s. 101-119
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1977 IV:2, s. 111-142
Spangshus, Chr. N. Dano-Slavica 1978-1981 VIII:2, s. 53-97
Sperling, Vibeke Gorbatjov-effekten i Østeuropa XI:1-2, s. 158-169
Steenberg, Birgitte og Peter Brodersen Vækst, levestandard og udenrigshandel i Østeuropa 1950-84 XI:1-2, s. 93-125
Steffensen, Eigil Bengt Jangfeldt: Majakovskij and Futurism. 1917-1921. Stockholm 1976 II:2, s. 79-92
Steffensen, Eigil Proletkult og “Produktionskunsten”. Omkring Bogdanovs bidrag til en teoridannelse IV:1, s. 5-12
Steffensen, Eigil Interesse og relevans. Om det biografiske hos Gogol’, Cechov og Babel’ IX:1, s. 125-137
Steffensen, Eigil Vilhelm Møller som Turgenev-fortolker X:1-2, s. 153-162
Steffensen, Eigil Kunsten at dokumentere. Biografi og myte i D. Granins “Uroksen” XIV:1-2, s. 101-113
Stief, Carl Märta-Lisa Magnusson: Forankring og fremskridt. Tre romaner om den sovjetiske landsby i forandring. Esbjerg 1984 VIII:1, s. 116-119
Stief, Carl Anmartin Michal Brojde: A.V. Druzinin. Zizn’ i tvorcestvo. Copenhagen, 1986. (Copenhagen University, Institute of Slavonic Studies. Studier 12) XII:1, s. 3-7 (tillæg)
Stief, Carl Märta-Lisa Magnusson: Gränsens funktioner och manifestationer i Valentin Rasputins povesti. Göteborg 1986 XII:2, s. 1-3 (tillæg)
Stiegler, Lis Sociolingvistik i Sovjetunionen VII:2, s. 5-20
Sugar, Susanne Biblioteker - uundværlige, men lidt upåagtede XVI:2, s. 116-127
Surland, Stig Dr. Kure: Russisk-dansk Ordbog. Reprint. Århus 1976 III:1, s. 111-112
Suvalova, Svetlana: se Kristensen, Anni

Svane, Gunnar Liturgien XII:2, s. 82-95
Swiderski, Bronislaw To bøger om Solidaritets gåde.
[1] Ole Nørgaard: Polens krise. Et udviklingsperspektiv. Esbjerg 1982;
[2] Ole Nørgaard (red.): Polens krise. Økonomiske og internationale aspekter. Esbjerg 1982
IX:2, s. 108-111
Swiderski, Bronislaw Magt uden våben, eller: Østeuropa i exil XI:1-2, s. 151-157
Szulc-Modig, Malgorzata Biografin i polsk litteraturvetenskap IX:1, s. 117-124
Söderberg Arnfast, Juni: se Arnfast, Juni Söderberg

Sørensen, Lene Bøgh Ungarn mellem fortid og fremtid XVI:2, s. 11-31
Terkelsen, Povl Om partiets voksende rolle. Præsentation af et supplement til den traditionelle partiopfattelse IV:2, s. 51-58
Terkelsen, Povl Andreas Ådahl og Adam Perlowski: Sovjetunionens näringsliv. Lund 1978 IV:2, s. 105
Terkelsen, Povl Johnny Christensens bibliografier.
[1] Johnny Christensen: Det sovjetiske verdensbillede. En annoteret bibliografi. Århus 1979;
[2] Johnny Christensen: International Relations and Foreign Policy by Countries and Subjects. A Bibliography on Soviet Publications 1960-1978
V:1-2, s. 207
Terkelsen, Povl Svend Gottschalk Rasmussen: Folkeidræt og elitesport i Sovjetunionen. Århus 1980 VI:2, s. 85
Terkelsen, Povl Erik Bach Nielsen: Sovjetunionens historie. Kbh. 1980 VII:1, s. 105-106
Terkelsen, Svend Peter Ravn: Polsk bibliografi 1985-1980. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur om Polen samt oversat udenlandsk faglitteratur om polen fra 1850-1980. Kbh. 1982 IX:2, s. 98
Tetzlaff, Marie Russisk poesi mellem 2 årtier - et markant forfatterskab i en stille tid XIII:1-2, s. 70-81
Tetzlaff, Marie Russisk poesi på tærsklen til 1990’erne XIV:1-2, s. 23-34
Thau-Knudsen, Erik Grammatikalisering af balkansprogenes futurumudtryk. Et overblik XX:2, s. 127-141
Trannoy, Lylia Musikken og den suggestopædiske metode XII:1, s. 33-41
Türk, Danilo Minoritetsbeskyttelse i menneskerettighedskonventioner XV:1-2, s. 147-164
Ulff-Møller, Nina Den russiske kirkemusik XII:2, s. 96-103
Vain, Henryk H.C. Andersen og Garsin I:2, s. 48-60
Vesterholt, Ole Kjeld Bjørnager Jensen og Helle Dalgaard: Portræt af et tiår. Sovjetprosa 1965-1975. Kbh. 1975 II:1, s. 116-118
Villadsen, P.: se Korsby, P. Reumert

Villadsen, Preben Geir Kjetsaa: Dostojevskij og Tolstoj. Essays. Oslo 1977 IV:2, s. 91-94
Villadsen, Preben Geir Kjetsaa: Lutring gjennom lidelse. Om Dostoevskijs “Brødrene Karamazov”. Oslo 1980 VIII:1, s. 113-116
Villadsen, Preben Sven Linnér: Dostoevskij. Helgonbild och livsmystik. Stockholm 1982 IX:2, s. 99-104
Wandall-Holm, Iboja Minoritetsgrupper i Slovakiet: ungarere og sigøjnere XVI:2, s. 96-102
Weil, Boris “Så længe de militære spørgsmål om Tyskland ikke er løst”. Om russernes besættelse af Bornholm XVIII:1-2, s. 71-84
Aage, Hans Social struktur og indkomstfordeling i Østeuropa XI:1-2, s. 126-136