Dansk Slavistforbund · Links
       
       
Svantevit

Dansk Slavistforbund

Statutter
Bestyrelse
Kontingent
Indmeldelse
Links ·
Svantevit
Logo
 

Slavistforbund i Norden

Nordisk Slavistforbund [ser ikke ud til at virke]

Svenska slavistförbundet

Norsk slavistforbund

Suomen slavistipiiri ry / Finlands slavistkrets

Nordiske slavistmøder

17. Nordiske Slavistmøde, København (Schæffergården), 6.-11. august 2007

18. Nordiske Slavistmøde, Tammerfors, Finland, 18.-22. august 2010

19. Nordiske Slavistmøde, Bergen, Norge, 7.-11. august 2013

20. Nordiske Slavistmøde, Stockholm, Sverige, 17.-21. august 2016

21. Nordiske Slavistmøde, Joensuu, Finland, 14.-18. august 2019

Internationale slavistkongresser

13. Internationale Slavistkongres i Ljubljana, Slovenien, 2003

14. Internationale Slavistkongres i Ohrid, Makedonien, 10.-16. september 2008

15. Internationale Slavistkongres i Minsk, Hviderusland, 20.-27. august 2013

16. Internationale Slavistkongres i Beograd, Serbien, 20.-27. august 2018

17. Internationale Slavistkongres i Paris, 2023

Scando-Slavica

Slavisk fagside på Københavns Universitetsbibliotek · Det Kongelige Bibliotek

Østeuropastudier (under Globale studier) · Institut for Kultur og Samfund · Aarhus Universitet

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (Russisk, Polsk, Bulgarsk, Balkanstudier) · Københavns Universitet

Center for Russiske og Østeuropæiske Studier · Syddansk Universitet

Russisk på de gymnasiale uddannelser

NordicSlav (mailingliste)