Dansk Slavistforbund · Kontingent
       
       
Svantevit

Dansk Slavistforbund

Statutter
Bestyrelse
Kontingent ·
Indmeldelse
Links
Svantevit
Logo
 

Kontingent

  • medlemmer i arbejde: 400 DKK
  • studerende, pensionister og arbejdsløse: 300 DKK

Kontingentet dækker tre poster: Medlemskab af Dansk Slavistforbund, medlemsafgift til Nordisk Slavistforbund og tidsskriftet Scando-Slavica.

Betaling af kontingent

Kontingentet opkræves af kassereren ved henvendelse til medlemmerne. Den tidligere ordning med kontingentopkrævning gennem Scando-Slavicas forlag Taylor & Francis er afskaffet.