Dansk Slavistforbund · Bestyrelse
       
       
Svantevit

Dansk Slavistforbund

Statutter
Bestyrelse ·
Kontingent
Indmeldelse
Links
Svantevit
Logo
  Valgt på generalforsamlingen 20. august 2016

Thomas Olander (formand, hjemmesideredaktør)
Københavns Universitet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Emil Holms Kanal 2
2300 København S
olander@hum.ku.dk

Elena Lorentzen (næstformand)
Københavns Universitet
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Karen Blixens vej 4
Bygning 10
Lok. 10-1-31
2300 København S
elena.lorentzen@hum.ku.dk

Adam Hyllested (sekretær; kasserer)
Københavns Universitet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Emil Holms Kanal 2
2300 København S
ah@hum.ku.dk

Galina Starikova
Aarhus Universitet
Institut for Kultur og Samfund
Bartholins Allé 16
8000 Århus C
slags@hum.au.dk

Hans Kristian Mikkelsen
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
Njalsgade 112
2300 København S
hkm@kb.dk